Athletic Champs - 2022 - Meisjes

Meisjes Pupillen A - 2e jaars

60 meter Evi van Horck 9.60 Venlo 1-10-2022
Daphne Klomp 9.72 Venlo 1-10-2022
Kira Cool 9.75 Venlo 1-10-2022
Carmèl Schouenberg 9.6 Weert 17-7-2022
Sterre Venhorst 10.30 Venlo 1-10-2022
Lois de Groot 10.69 Venlo 1-10-2022
Anouk Mewiss 10.95 Venlo 1-10-2022
Fenna Linssen 11.24 Venlo 1-10-2022
Ro Repping 11.90 Venlo 1-10-2022
60 meter Horden Evi van Horck 10.4 Venray 18-6-2022
Carmèl Schouenberg 10.4 Someren 10-7-2022
Daphne Klomp 10.89 Venlo 1-10-2022
Kira Cool 11.13 Venlo 1-10-2022
Lois de Groot 11.17 Venlo 1-10-2022
Sterre Venhorst 11.41 Venlo 1-10-2022
Fenna Linssen 11.89 Venlo 1-10-2022
Anouk Mewiss 11.92 Venlo 1-10-2022
Ro Repping 12.58 Venlo 1-10-2022
Hoogspringen Carmèl Schouenberg 1.20 Someren 10-7-2022
Daphne Klomp 1.15 Venray 18-6-2022
Evi van Horck 1.15 Venray 18-6-2022
Fenna Linssen 1.05 Someren 10-7-2022
Anouk Mewiss 1.00 Venray 27-3-2022
Sterre Venhorst 1.00 Venray 18-6-2022
Kogelstoten (2 kg) Daphne Klomp 6.40 Someren 10-7-2022
Evi van Horck 6.20 Venray 18-6-2022
Sterre Venhorst 6.00 Someren 10-7-2022
Anouk Mewiss 5.50 Venray 27-3-2022
Carmèl Schouenberg 5.50 Someren 10-7-2022
Fenna Linssen 5.20 Someren 10-7-2022
Meters maken (6 min) Lois de Groot 1525 Venlo 1-10-2022
Carmèl Schouenberg 1450 Someren 10-7-2022
Daphne Klomp 1450 Someren 10-7-2022
Kira Cool 1450 Venlo 1-10-2022
Anouk Mewiss 1400 Venlo 1-10-2022
Evi van Horck 1375 Venlo 1-10-2022
Sterre Venhorst 1325 Venlo 1-10-2022
Fenna Linssen 1275 Venlo 1-10-2022
Polsver Carmèl Schouenberg 4.45 Venlo 1-10-2022
Kira Cool 4.25 Venlo 1-10-2022
Daphne Klomp 4.15 Venlo 1-10-2022
Evi van Horck 3.90 Venlo 1-10-2022
Anouk Mewiss 3.80 Venlo 1-10-2022
Lois de Groot 3.70 Venlo 1-10-2022
Sterre Venhorst 3.50 Venlo 1-10-2022
Fenna Linssen 3.45 Venlo 1-10-2022
Ro Repping 2.65 Venlo 1-10-2022
Slingeren Sterre Venhorst 17.50 Weert 17-7-2022
Carmèl Schouenberg 16.50 Helmond 26-6-2022
Evi van Horck 15.50 Helmond 26-6-2022
Fenna Linssen 14.50 Weert 17-7-2022
Verspringen Kira Cool 3.50 Venlo 1-10-2022
Evi van Horck 3.45 Venlo 1-10-2022
Carmèl Schouenberg 3.40 Weert 17-7-2022
Daphne Klomp 3.35 Venlo 1-10-2022
Lois de Groot 3.00 Venlo 1-10-2022
Sterre Venhorst 2.95 Weert 17-7-2022
Anouk Mewiss 2.70 Venlo 1-10-2022
Fenna Linssen 2.60 Venlo 1-10-2022
Ro Repping 2.00 Venlo 1-10-2022
Vortex Evi van Horck 25.50 Someren 10-7-2022
Sterre Venhorst 24.50 Someren 10-7-2022
Daphne Klomp 22.50 Someren 10-7-2022
Lois de Groot 21.50 Venlo 1-10-2022
Carmèl Schouenberg 20.00 Venray 18-6-2022
Fenna Linssen 20.00 Someren 10-7-2022
Anouk Mewiss 19.50 Venlo 1-10-2022
Kira Cool 19.00 Venlo 1-10-2022
Ro Repping 13.50 Venlo 1-10-2022

Meisjes Pupillen A - 1e jaars

60 meter Evi Schreurs 9.94 Venlo 1-10-2022
Nouk Helmink 9.97 Venlo 1-10-2022
Feliene Derijk 10.00 Venlo 1-10-2022
Saartje Hendriks 10.01 Venlo 1-10-2022
Kiki Pala 9.8 Weert 17-7-2022
Yara Bauer 10.77 Venlo 1-10-2022
Fenne Vermulst 10.8 Weert 17-7-2022
Jelaya Kulaleen 10.9 Helmond 26-6-2022
Pleun van Woezik 10.9 Helmond 26-6-2022
Nomen Nescio 11.93 Venlo 1-10-2022
Abby Gilbert 12.14 Venlo 1-10-2022
60 meter Horden Evi Schreurs 10.65 Venlo 1-10-2022
Feliene Derijk 10.6 Helmond 26-6-2022
Nouk Helmink 10.7 Helmond 26-6-2022
Kiki Pala 11.0 Venray 18-6-2022
Saartje Hendriks 11.5 Someren 10-7-2022
Pleun van Woezik 11.6 Helmond 26-6-2022
Fenne Vermulst 12.2 Helmond 26-6-2022
Yara Bauer 12.3 Venray 27-3-2022
Jelaya Kulaleen 12.8 Weert 17-7-2022
Abby Gilbert 14.06 Venlo 1-10-2022
Nomen Nescio 15.39 Venlo 1-10-2022
Hoogspringen Feliene Derijk 1.15 Someren 10-7-2022
Kiki Pala 1.15 Venray 18-6-2022
Nouk Helmink 1.15 Someren 10-7-2022
Evi Schreurs 1.10 Someren 10-7-2022
Saartje Hendriks 1.10 Venray 18-6-2022
Pleun van Woezik 1.05 Someren 10-7-2022
Fenne Vermulst 0.95 Venray 18-6-2022
Yara Bauer 0.95 Venray 27-3-2022
Jelaya Kulaleen 0.90 Venray 18-6-2022
Abby Gilbert 0.85 Venray 27-3-2022
Kogelstoten (2 kg) Nouk Helmink 6.60 Someren 10-7-2022
Evi Schreurs 5.70 Someren 10-7-2022
Kiki Pala 5.30 Someren 10-7-2022
Saartje Hendriks 5.10 Someren 10-7-2022
Pleun van Woezik 5.00 Someren 10-7-2022
Feliene Derijk 4.90 Someren 10-7-2022
Fenne Vermulst 4.20 Venray 18-6-2022
Jelaya Kulaleen 4.20 Someren 10-7-2022
Yara Bauer 4.20 Venray 27-3-2022
Abby Gilbert 3.40 Venray 27-3-2022
Meters maken (6 min) Nouk Helmink 1475 Venray 27-3-2022
Evi Schreurs 1425 Venray 18-6-2022
Pleun van Woezik 1425 Venlo 1-10-2022
Saartje Hendriks 1425 Venlo 1-10-2022
Feliene Derijk 1375 Venray 18-6-2022
Kiki Pala 1375 Helmond 26-6-2022
Yara Bauer 1325 Venlo 1-10-2022
Jelaya Kulaleen 1300 Someren 10-7-2022
Fenne Vermulst 1250 Venray 18-6-2022
Abby Gilbert 1150 Venray 27-3-2022
Nomen Nescio 1125 Venlo 1-10-2022
Polsver Nouk Helmink 4.20 Venlo 1-10-2022
Evi Schreurs 4.15 Venlo 1-10-2022
Kiki Pala 3.80 Venray 18-6-2022
Feliene Derijk 3.75 Venlo 1-10-2022
Saartje Hendriks 3.55 Venlo 1-10-2022
Fenne Vermulst 3.45 Venlo 1-10-2022
Yara Bauer 3.35 Venlo 1-10-2022
Jelaya Kulaleen 3.30 Venray 18-6-2022
Nomen Nescio 3.25 Venlo 1-10-2022
Pleun van Woezik 3.05 Someren 10-7-2022
Abby Gilbert 2.95 Venlo 1-10-2022
Slingeren Kiki Pala 18.50 Helmond 26-6-2022
Nouk Helmink 17.00 Weert 17-7-2022
Saartje Hendriks 16.00 Weert 17-7-2022
Evi Schreurs 15.50 Weert 17-7-2022
Feliene Derijk 14.50 Weert 17-7-2022
Pleun van Woezik 14.50 Helmond 26-6-2022
Jelaya Kulaleen 12.00 Weert 17-7-2022
Fenne Vermulst 11.00 Weert 17-7-2022
Abby Gilbert 10.00 Helmond 26-6-2022
Verspringen Kiki Pala 3.30 Venlo 1-10-2022
Saartje Hendriks 3.30 Weert 17-7-2022
Feliene Derijk 3.25 Venlo 1-10-2022
Nouk Helmink 3.25 Venlo 1-10-2022
Pleun van Woezik 3.05 Helmond 26-6-2022
Evi Schreurs 3.05 Venlo 1-10-2022
Fenne Vermulst 2.80 Helmond 26-6-2022
Yara Bauer 2.65 Venlo 1-10-2022
Jelaya Kulaleen 2.60 Helmond 26-6-2022
Abby Gilbert 2.55 Helmond 26-6-2022
Nomen Nescio 2.30 Venlo 1-10-2022
Vortex Kiki Pala 24.50 Venlo 1-10-2022
Nouk Helmink 24.50 Venlo 1-10-2022
Evi Schreurs 22.00 Someren 10-7-2022
Pleun van Woezik 21.50 Weert 17-7-2022
Saartje Hendriks 17.00 Venlo 1-10-2022
Feliene Derijk 13.00 Venray 18-6-2022
Jelaya Kulaleen 12.50 Weert 17-7-2022
Nomen Nescio 12.50 Venlo 1-10-2022
Yara Bauer 10.50 Venlo 1-10-2022
Fenne Vermulst 10.00 Venlo 1-10-2022
Abby Gilbert 9.50 Helmond 26-6-2022

Meisjes Pupillen B

40 meter Tessa Honig 7.48 Venlo 1-10-2022
Djalishia van der Linde 7.56 Venlo 1-10-2022
Faya Lommen 7.87 Venlo 1-10-2022
Yrsa Bauer 7.9 Venray 27-3-2022
Josje Janssen 9.69 Venlo 1-10-2022
40 meter horden Djalishia van der Linde 7.5 Someren 10-7-2022
Tessa Honig 7.8 Someren 10-7-2022
Yrsa Bauer 8.4 Venray 27-3-2022
Faya Lommen 9.09 Venlo 1-10-2022
Josje Janssen 10.44 Venlo 1-10-2022
Meters maken (4 min) Yrsa Bauer 950 Venray 27-3-2022
Faya Lommen 900 Helmond 26-6-2022
Djalishia van der Linde 875 Helmond 26-6-2022
Tessa Honig 875 Helmond 26-6-2022
Josje Janssen 775 Venlo 1-10-2022
Hoogspringen Tessa Honig 1.10 Weert 17-7-2022
Faya Lommen 0.95 Weert 17-7-2022
Djalishia van der Linde 0.85 Helmond 26-6-2022
Hurkhoog Djalishia van der Linde 0.85 Someren 10-7-2022
Tessa Honig 0.80 Someren 10-7-2022
Faya Lommen 0.60 Venlo 1-10-2022
Yrsa Bauer 0.60 Venlo 1-10-2022
Josje Janssen 0.55 Venlo 1-10-2022
Medicinebal Tessa Honig 6.10 Weert 17-7-2022
Djalishia van der Linde 5.50 Helmond 26-6-2022
Faya Lommen 4.60 Weert 17-7-2022
Yrsa Bauer 2.70 Venray 27-3-2022
Slingeren Tessa Honig 12.50 Someren 10-7-2022
Djalishia van der Linde 11.00 Someren 10-7-2022
Verspringen Djalishia van der Linde 3.00 Helmond 26-6-2022
Tessa Honig 2.80 Helmond 26-6-2022
Faya Lommen 2.60 Weert 17-7-2022
Yrsa Bauer 2.60 Venlo 1-10-2022
Josje Janssen 1.90 Venlo 1-10-2022
Vortex Tessa Honig 14.50 Venlo 1-10-2022
Djalishia van der Linde 13.00 Venlo 1-10-2022
Yrsa Bauer 7.90 Venray 27-3-2022
Faya Lommen 6.50 Helmond 26-6-2022
Josje Janssen 4.50 Venlo 1-10-2022

Meisjes Pupillen C

40 meter Yenthe Goertz 8.18 Venlo 01-10-2022
Tess Loosman 8.83 Venlo 01-10-2022
Nouk van den Munckhof 8.6 Venray 18-06-2022
Fenne Baur 10.09 Venlo 01-10-2022
40 meter horden Nouk van den Munckhof 9.0 Venray 18-06-2022
Tess Loosman 10.78 Venlo 01-10-2022
Yenthe Goertz 11.55 Venlo 01-10-2022
Fenne Bauer 11.4 Venray 27-03-2022
Hoogspringen Nouk van den Munckhof 0.75 Helmond 26-06-2022
Tess Loosman 0.75 Weert 17-07-2022
Fenne Baur 0.65 Helmond 26-06-2022
Hurkhoog Tess Loosman 0.60 Venlo 01-10-2022
Yenthe Goertz 0.60 Venlo 01-10-2022
Nouk van den Munckhof 0.55 Venray 18-06-2022
Fenne Baur 0.45 Someren 10-07-2022
Medicinebal Nouk van den Munckhof 4.40 Helmond 26-06-2022
Tess Loosman 3.60 Weert 17-07-2022
Fenne Baur 2.40 Weert 17-07-2022
Meters maken (4 min) Nouk van den Munckhof 900 Helmond 26-06-2022
Fenne Baur 725 Helmond 26-06-2022
Tess Loosman 675 Venlo 01-10-2022
Yenthe Goertz 425 Venlo 01-10-2022
Slingeren Nouk van den Munckhof 7.00 Venray 18-06-2022
Fenne Baur 4.50 Venray 18-06-2022
Verspringen Nouk van den Munckhof 2.15 Helmond 26-06-2022
Tess Loosman 1.90 Venlo 01-10-2022
Yenthe Goertz 1.75 Venlo 01-10-2022
Fenne Baur 1.60 Venlo 01-10-2022
Vortex Tess Loosman 11.00 Weert 17-07-2022
Yenthe Goertz 8.50 Venlo 01-10-2022
Fenne Baur 7.50 Weert 17-07-2022
Nouk van den Munckhof 7.00 Venray 18-06-2022

Meisjes Pupillen Mini

40 meter Josephine de Kaste 7.52 Venlo 1-10-2022
Nikki Zegers 7.52 Venlo 1-10-2022
Merjem Kenjar 7.5 Someren 10-7-2022
Myrthe Klomp 7.9 Someren 10-7-2022
Niam van Wijlick 8.18 Venlo 1-10-2022
Emma Sophie Schutgens 8.44 Venlo 1-10-2022
40 meter horden Nikki Zegers 7.7 Someren 10-7-2022
Merjem Kenjar 8.1 Someren 10-7-2022
Josephine de Kaste 8.46 Venlo 1-10-2022
Myrthe Klomp 8.7 Someren 10-7-2022
Emma Sophie Schutgens 10.37 Venlo 1-10-2022
Niam van Wijlick 11.90 Venlo 1-10-2022
Meters maken (4 min) Josephine de Kaste 900 Helmond 26-6-2022
Nikki Zegers 875 Venray 18-6-2022
Myrthe Klomp 875 Venlo 1-10-2022
Merjem Kenjar 850 Helmond 26-6-2022
Emma Sophie Schutgens 825 Venlo 1-10-2022
Niam van Wijlick 775 Venlo 1-10-2022
Hoogspringen Merjem Kenjar 0.95 Helmond 26-6-2022
Nikki Zegers 0.95 Helmond 26-6-2022
Josephine de Kaste 0.95 Weert 17-7-2022
Hurkhoog Merjem Kenjar 0.85 Someren 10-7-2022
Josephine de Kaste 0.85 Venlo 1-10-2022
Nikki Zegers 0.80 Someren 10-7-2022
Myrthe Klomp 0.70 Someren 10-7-2022
Niam van Wijlick 0.70 Venlo 1-10-2022
Emma Sophie Schutgens 0.50 Venlo 1-10-2022
Medicinebal Merjem Kenjar 6.00 Helmond 26-6-2022
Josephine de Kaste 5.50 Weert 17-7-2022
Nikki Zegers 5.40 Weert 17-7-2022
Slingeren Merjem Kenjar 11.00 Someren 10-7-2022
Myrthe Klomp 9.50 Venray 18-6-2022
Nikki Zegers 9.00 Someren 10-7-2022
Verspringen Josephine de Kaste 2.85 Helmond 26-6-2022
Merjem Kenjar 2.85 Weert 17-7-2022
Nikki Zegers 2.70 Helmond 26-6-2022
Niam van Wijlick 2.45 Venlo 1-10-2022
Myrthe Klomp 2.40 Venlo 1-10-2022
Emma Sophie Schutgens 1.80 Venlo 1-10-2022
Vortex Merjem Kenjar 14.50 Venlo 1-10-2022
Josephine de Kaste 13.00 Venlo 1-10-2022
Myrthe Klomp 11.50 Venray 18-6-2022
Nikki Zegers 10.50 Weert 17-7-2022
Emma Sophie Schutgens 9.50 Venlo 1-10-2022
Niam van Wijlick 6.50 Venlo 1-10-2022